In samenwerking met BAM woningbouw is een aanbesteding gewonnen voor ca. 50 woningen
in Maastricht. Start bouw staat gepland voor begin 2015, de plannen worden op dit moment
verder uitgewerkt.